تحقیق سبكها و روشهاي مديريت در معدن

تحقیق سبكها و روشهاي مديريت
فایل کامل تحقیق سبكها و روشهاي مديريت در معدن به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

در این فایل تحقیق سبكها و روشهاي مديريت در معدن مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته استدر زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این تحقیق دریافت می کنید اشاره شده است :فصل اول-سبكها و روشهاي مديريت در معدن1-1- تاريخچه مديريت1-2- دلايل موفقيت مديران1-3- عوامل شكست مديران1-4- انواع مكاتب مديريت1-4-1- پيدا كردن مديريت آمريكائي1-4-2-نارسايي كردن مديريت آمريكائي1-5-مكتب نئوكلاسيك يا مديريت ژاپني1-5-1- تفاوت مديريت كلاسيك و نئوكلاسيك‌1-6-مكتب سيستمهاي اجتماعي 1-7-روشهاي مديريت‌فصل دوم -نوآوري و اهميت آن در مديريت معادن 2-1- مفهوم نوآوري و خلاقيت 2-2- خلاقيت و مديريت 2-3- شخص نوآور و سازمان نوآور 2-4- نكات كاربردي در مديريت 2-5-اهميت نو آوري2-5-1-فايده هاي خلاقيت و نو آوري2-5-2- تكنولوژيها، محصولات و خدمات جديد2-5-3- متغيرهاي محيطي و نوآوري2-6- نوآوران2-6-1- عوامل رواني و اجتماعي2-6-2- شايستگي متمايز 2-7- تأسيس و راه اندازي يك سازمان جديد2-8- انتخاب يك سازمان 2-9- خلاصهفصل سوم -نقش مديران و مديريت در معدن 3-1- مقدمه3-2- عملكرد مديريت و سازمان 3-3- فرآيند مديريت 3-3-1- برنامه ريزي3-3-2- در برنامه ريزي هشت گام زير را بايد طي كرد 3-3-3- عوامل عدم موفقيت برنامه3-3-4- طبقه بندي برنامه ها3-3-5- روش Dispathing 3-4-1- سازماندهي3-5-1- رهبري3-6-1- كنترل3-2-6-هشت عنصر مهم در نظام كنترلي 3-7- تصميم گيري3-7-1- درخت تصميم گيري 3-8- سطح مديريت و مهارتهاي مديران3-8-1- سطوح مديريت 3-9- نقش مديريت 3-9-1- نقشهاي ارتباطي3-9-2- نقش اطلاعاتي3-9-3- نقشهاي تصميم گيري3-10- چالشهاي مديريتفصل چهارم -مديريت بهره وري در سطح مؤسسات 4-1- مقدمه4-2- اصول بنيادي طرح ايمپروشر (Improshare) 4-3- كنترل طرح ايمپروشر4-4- تعريف اصطلاحات طرح ايمپروشر4-5- سقف درآمدها و بازخريد4-6- تغييرات تجهيزات سرمايه اي و تكنولوژيكي4-7- اندازه گيري بهره وري با استفاده از اصول ايمپروشر: 4-8- بنيان اندازه گيري ايمپروشر 4-9- چند مورد اجرايي از مديرت بهره وري در صنايع سنگين 4-9-1- شاخصهاي بهره وري4-9-2- شاخص روحيه كاري 4-9-3- بهره وري ارزش افزوده4-9-4- بهره وري كارگرانفصل پنجم -مديريت بر مبناي هدف 5-1- انواع روشهاي مديريت 5-2- منظور و مقصود از M.B.O 5-3- مراحل مديريت بر مبناي هدف5-3-1- تعيين نقشها و مأموريتها5-3-2- اقدامات و نتايج مورد انتظار5-3-3- تعيين شاخصها5-3-4- تعيين هدفها5-3-5- طرحهاي عملياتي5-3-6- كنترل5-4- لزوم تعريف نقشها و مأموريتها 5-5- تعيين اقدامات و نتايج مورد انتظار5-6- شناخت و تعيين شاخصهاي اثربخشي5-7- انتخاب و تعيين هدفها5-7-1- دسته بندي هدفها براساس اولويت5-8- تهيه طرح عملياتي4-8-1- برنامه ريزي اجرايي5-8-2- تنظيم برنامة اجرايي:5-8-3- برنامه ريزي زماني5-8-4- بودجه بندي5-8-5- تعيين مسئوليتها5-8-6- بازنگري اصلاح5-8-7- ايجاد مكانيسمهاي كنترل5-9- تعيين استانداردها5-10- اثرات تكنيك M.B.O فصل ششم -بهره وري و شاخصهاي مهم در اندازه گيري آن 6-1-مفهوم بهره وري و اندازه گيري آن در واحدهاي صنعتي6-2- مفهوم بهره وري6-3- شاخصهاي بهره وري6-3-2- بهره وري سرمايه6-3-3- بهره وري مواد اوليه6-3-4- بهره وري انرژي6-3-5- محاسبه بهره وري كل6-4- مديريت بهره وري6-5- سطوح بهره وري 6-6- بهره وري و رقابت6-7- ارتقاء بهره وري6-8- طرح ريزي واحدهاي صنعتي6-9- مراحل شكل گيري يك واحد صنعتي نتيجه گيريمنابع و مراجاین فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.(فایل قابل ویرایش است ).

 • جزوه شناسایی درخت و درختچه های زینتی

  جزوه فایل کامل جزوه شناسایی درخت و درختچه های زینتی به همراه لینک دانلود دانلود فایل مسلماً براي تعيين گونه هاي گياهي براي كشت در فضاي سبز هر منطقه متناسب با تمام شرايط ميكروكليمائي و زراعي آن منطقه و با…

 • جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد

  حقوق جزایی فایل کامل جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی :مقدمهبي شك يكي از مهمترين مسائلي كه در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است…

 • رباتیک رشته برق

  رباتیک فایل کامل رباتیک رشته برق به همراه لینک دانلود دانلود فایل چکیدهاین مقاله الگوریتمی جدید برای مسئله برنامه ریزی مسیرکلی به یک هدف ، برای ربات متحرک را با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه می دهد .الگوریتم ژنتیک برای…

 • پاورپوینت سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره (MDGs)

  سازمان ملل متحد فایل کامل پاورپوینت سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره (MDGs) به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات:بيانيه هزاره که در اجلاس هزاره در نيويورک در سپتامبر 2000 توسط 147 رئيس جمهور و روسای کابينه - در…

 • پاورپوینت بررسی شاخص ها و عوامل موثر بر افزایش بهره وري و هفت C در بهره وري

  پاورپوینت عوامل موثر بر افزایش بهره وري فایل کامل پاورپوینت بررسی شاخص ها و عوامل موثر بر افزایش بهره وري و هفت C در بهره وري به همراه لینک دانلود دانلود فایل در «واژه نامه بهره وري»که از انتشارات داخلي…