فورس ماژور قوه قاهره در اجراي قرارداد

حقوق علوم سیاسی
فایل کامل فورس ماژور قوه قاهره در اجراي قرارداد به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

بخشی از متن اصلی :فهرست مطالب1- پلان              2- تعريف فورس ماژور در حقوق طبيعي         3- تعريف فورس ماژور در حقوق بين الملل      4- قواي قاهره و آفات ناگهاني           5- اثر دخالت قوه قاهره       6- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟      7- نظريه حوادث پيش‌بيني نشده ( شرط ضمني) 8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ايجاد غبن  9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت         10- رفتار حناف حسن نيا    11- دگرگوني طبيعت تعهد  12- نتيجه (جمع بين 2 مصلحت)      13- علت خارجي  14- قعل بي‌نام يا قوه قهريه در وضع ناگهاني    15- فعل شخص ثالث يا فعل زيان‌ديده  16- موردي كه مسئوليت مدعي عليه و شخص ثالث و زيان‌ديده به موجباماره مسئوليت است           17- اسباب معافيت از جبران خسارت  18- تقصير متضزر           19- اثر تقصير زيان‌ديده در ادعاي خويش و مطالبه خسارت           20- فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي      21- مواردي از فورس ماژور الف) انقلاب       ب) اعتصاب        ج) منع قانوني      22- شرايط فورس ماژور    23- ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعد          24- آثار فورس ماژور        25- تعليق قرارداد 26- فهرست منابع منابعي كه از آنها استفاده شده است:1- قواعد عمومي قراردادها جلد 3 دكتر ناصر كاتوزيان.2- جزوه مدني 3 دكتر لاور برادران.3- قلمرو مسئوليت مدني عليرضا يزدانيان.4- كجله حقوقي جلد 4 قوه قاهره يا فورس ماژور ) دكتر سيد حسين صفايي.5- مباني مسئوليت مدني دكتر قاسم زاده.6- مسئوليت مدني حسين قلي حسيني نژاد.7- وقايع حقوقي دكتر كاتوزيان.پلان1- تعريف:1- در حقوق تطبيقي2- در حقوق فرانسه3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقيالف- معناي عامب- معناي خاص4- در حقوق بين الملل5- نظر دكتر كاتوزيان در اين زمينه 1- معني و ارجاع 2- فايده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟ 5- نظريه حوادث پيش بيني نشده- شرط ضمني (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ايجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نيت 4- دگرگوني طبيعت تعهد 5- نتيجه)6- نظر آقاي حسين قلي حسيني نژاد 1- علت خارجي (الف- فعل بي نام يا قوه مهريه و وضع ناگهاني 1- تعريف 2- آثار قوه مهريه در مسئوليت عهديب) فعل شخص ثالث 1- مسئوليت مدعي عليه مبتني بر اثبات تقصير است 2- مسئوليت مدعي عليه به موجب امارة‌ مسئوليت است.ج) موردي كه مسئوليت مدعي عليه و مسئوليت شخص ثالث و مسئوليت زيانديده به موجب اماره مسئوليت است.7- نظر دكتر برادران اسباب معافيت از جبران خسارت 1- تحقق يك علت خارجي 2- عدم توانايي متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت كند وقوع حادثه قابل پيشگيري و پيش بيني نبود.8- نظر آقاي يزدانيان (تقصير متصور)9- نظر آقاي قاسم زاده: (تقصير زبانديده در ادعاي خويش و مطالبه خسارت 1- تقصير زيانديده از مصاديق قوه قاهره است 2- تقصير زيانديده از مصاديق قوه قاهره نيست يكي از تقصيرها ديگري را در خود مستغرق و مستهلك سازد يكي از تقصيرها از نظر سنگيني بر ديگري فئق آيد الف) عمدي باشد ب) زيانديده در برخي از حالات زيانها را بپذيرد. 2- يكي از تقصيرها نتيجه تقصير ديگري باشد.II – هر يك از تقصيرها مستقل از ديگري باقي مي ماند (تقصير مشترك)10- فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي الف) تعريف و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي – ج نتيجه2- مواردي از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهاي مردي (نظر روسو) 1- خسارت ناشي از خود نبرد 2- خسارات ناشي از مقالات دولتي 3- خسارات ناشي از اقدامات شورشيان ب) اعتصاب ج) منع قانوني (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صريحاً يا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذيرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و كوتاهي كرده باشد.3- شرايط و آثار فورس ماژور الف) شرايط 1- غير قابل اجتناب باشد 2- غير قابل پيش بيني 3- خارجي باشد 4- ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد.ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهاي آن در موارد ذيل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشي از قوه قاهره را پذيرفته (تصريح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ايفاي تهند فرا رسي و متعهد له اجراي اند مطالبه كرده باشد 3- عدم امكان اجرا جزئي الف 4- قوه قاهره يكي از علل عدم اجراي تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشي از تقصير متعهد باشد دوم انحلال قرارداد يا تعليققواي قاهره و آفات ناگهانيمعني و ارجاع:در مبحث مربوط به ضمان قهري و همچنين در قانون مسؤوليت مدني سخني از دخالت قوة قاهره و درجة تأثير آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به ميان نيامده است. ولي . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادي، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود اين عامل را سبب معاف شدن مديون از دادن خسارت اعلام مي‌كند. به همين جهت نيز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قواي قاهره در جلوگيري از اجراي تعهد گفتگو مي‌شود و در اين مقام كافي است تكرار شود كه مقصود از قوة قاهره يا آفت ناگهاني (حادثة غيرمترقبه) حادثه‌اي است خارجي، غير قابل پيش بيني و احتراز ناپذير كه اجراي تعهد را غير ممكن مي‌سازد.این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات :64

 • شبيه سازي و آموزش کولیس اندازه گیری 5 میلیمتری

  شبيه سازي کولیس اندازه گیری 5 میلیمتری فایل کامل شبيه سازي و آموزش کولیس اندازه گیری 5 میلیمتری به همراه لینک دانلود دانلود فایل شبيه سازي و آموزش کولیس اندازه گیری 5 میلیمتری با استفاده از Flash Player، توضیحات: يک…

 • دانلود دایره المعارف

  دانلود کتاب جاوا فایل کامل دانلود دایره المعارف به همراه لینک دانلود دانلود فایل کتابی با 5 موضوع هر کدام بیش از 54 صفحهاستاین کتاب شامل مطالب:استخراج آهناختلالات یادگیری و راه درمانپدافند غیر عمل و...شما با خرید این نرم افزار…

 • پاورپوینت ارگونومی و روانشناسی ورزش

  ارگونومی و روانشناسی ورزش فایل کامل پاورپوینت ارگونومی و روانشناسی ورزش به همراه لینک دانلود دانلود فایل روان‌شناس ورزش، روان‌شناسی است که در حوزه‌های زیر تخصص دارد: ▪ بهبود کارآیی از طریق به‌کارگیری مهارت‌های روان‌شناسی ▪ موضوعات مربوط به سلامت…

 • پرینترهای سه بعدی چاپ خودرو 2016

  پرینتر فایل کامل پرینترهای سه بعدی چاپ خودرو 2016 به همراه لینک دانلود دانلود فایل این مقاله در دی ماه 1394 مصادف با ژانویه 2016 تکمیل و از مطالب روز در آن استفاده شده این مقاله در 64 صفحه مطابق…

 • پاورپوینت عمليات آماده سازي، تجهيز و برچيدن كارگاه

  دانلودپاورپوینت عمليات آماده سازي تجهيز و برچيدن كارگاه فایل کامل پاورپوینت عمليات آماده سازي، تجهيز و برچيدن كارگاه به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات: فایل پاورپوینت عمليات آماده سازي، تجهيز و برچيدن كارگاه(مدیریت و تشکیلات کارگاه)،در حجم 49 اسلاید…